Diensten

Onze

Projecten

Als ’t Maatkamp zetten we ons vol enthousiasme in voor duurzaamheid en natuurbehoud. We streven naar een veerkrachtig landbouwsysteem waarin natuur en landbouw hand in hand gaan. Door middel van innovatieve praktijken en voortdurend leren, werken we aan het versterken van de biodiversiteit en het sluiten van kringlopen op ons bedrijf. We zijn betrokken bij verschillende projecten en initiatieven, waaronder:

Delta Agrarisch Waterbeheer

Boer Burger Natuur

Duurzaam Boeren Drenthe

Grasbufferstroken Agrarisch Natuur Drenthe

Pionieren met Regeneratieve Landbouw.

1001 Hectare Kruidenrijk Grasland

Natuur inclusieve Landbouw Cursus

100 Boeren Bodemgezondheid.

Gezond Weiden

Investeringsregeling reductie Stikstof d.m.v. automatisch dosering Magnesiumchloride met water in de goede verhouding over de mest aanbrengen

Met deze inzet dragen we bij aan het behoud van het platteland en het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties.

Ontvangstruimte

Kom langs

We hebben onlangs een ontvangstruimte ingericht. Voel je vrij om een afspraak te maken om nieuwe projecten met ons te bespreken.